Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
( 9.00-15.00 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Košík je frustrován svojí prázdnotou :-(
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
  3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kontakty:

IČO: 76110672

DIČ : CZ7752235007


Fakturační adresa : Marcela Lipowská, Bezručova 234, 73961 Třinec

Osoba zodpovědná za e-shop, reklamace, zpracování objednávek:
paní Marcela Lipowská

(Provozujeme pouze e-shop, na uvedené adrese není kamenná prodejna, na této adrese nelze zboží vyzvednout, prohlédnout, vrátit nebo reklamovat) toto je pouze fakturační adresa.

email : kids-eshop@seznam.cz
Tel: +420 792 365 204 (volejte Po-Pá 9-15 hod.)

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ :

RWDSHOP-Lipowská

Erbenova 811

73961 Třinec

Nebo můžete odeslat i přes Zásilkovnu na adresu :

Marcela Lipowská

Erbenova 811, Třinec(RWDSHOP) ID6307

Formulář na odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení ZDE :

Výměna zboží : při výměně zboží účtujeme poplatek za odeslání přes Zásilkovnu 90,-Kč, přes jiné dopravce 120,-Kč, zde je zahrnuto v ceně zpětná kontrola zboží, obalový materiál, práce. Děkujeme za pochopení

Jak nakupovat
1) Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.
2) Dále můžete pokračovat ve výběru.
3) Po ukončení výběru klikněte na nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k pokladně.
4) Zvolte způsob platby a doručení a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.

5) Bez souhlasu s obchodními podmínkami nejde objednávku dokončit.

Závaznost objednávek
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu. Kupní smlouva vytvořená v internetovém obchodě vzniká okamžikem odeslání objednávky!


UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulaci se zásilkou (zabalení, vybalení, naskladnění). Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny právnímu zástupci k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

! Objednávku můžete stornovat do 24 hod. od objednání, případně dle vzájemné dohody ! NELZE stornovat objednávku, která byla již pžedána do přepravy - o odeslání zboží zákazníka VŽDY předem informujeme.

Nelze stornovat objednávku, která byla objednána s externího skladu na přání zákazníka, při takovém stornu jsme nuceni účtovat manipulační poplatek 150.-Kč.

! Nevyzvednutí dobírky NENÍ odstoupení od kupní smlouvy !

V případě, že zákazník nevyzvedne balíček odeslaný na dobírku a bude žádat o opakované odeslání, bude mu účtována další částka za opakované odeslání, kterou budeme požadovat uhradit předem na účet.

Vrácení zboží
1. Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v e-shopu www.kids-eshop.cz nebo www.mimibazar.cz/kids-shop , má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1)
2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
3.Ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku uvádí, že „odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující -spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.
4. Zboží doporučujeme vracet pokud možno v původním stavu, neporušené, nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů. 
5. Po jeho doručení (na dobírku vracené zboží nepřijímáme) budou zákazníkovi vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.
6.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vracíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14  (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky dle § 1832 odst. 1 nového občanského zákoníku.
7. V případě, že spotřebitel vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček... nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.
8. Náklady na doručení zboží zpět prodejci hradí plně spotřebitel.
Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně.
9. Při vracení peněz poštovní složenkou na adresu spotřebitele, bude spotřebiteli účtováno 40,- Kč - poplatek České poště za složenku.

10. Zboží vracené na dobírku nebude prodávajícím přijato.
11. Formulář na odstoupení od kupní smlouvy je ke stažení ZDE :
12. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
13. Spotřebitel, který nakoupí v rámci své podnikatelské činnosti, tzn.na faktuře bude uvedeno IČO případně i DIČ , nemá právo na vrácení, neboť nový občanský zákoník tuto možnost neuvádí

14. Při využití poštovného Zdarma nad 1500.-Kč a poté následného vrácení části objednávky, bude zákazníkovi odečteno od ceny zboží, které vrací. Zákazníkovi bude odečteno i následné poštovné, které hradil Eshop. Důvod je narůstající počet takovýchto objednávek a následného vrácení zboží.

15. Výměna zboží za jinou velikost nebo jiné zboží při zvolené špatné velikosti je možné, ale poštovné v obou si směrech hradí kupující z důvodu špatně objednaného zboží.

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době), reklamační řád
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)
1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
2. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat poškozenou věc. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
3. Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Prodávající není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
9. Při převzetí zboží je spotřebitel povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem.
10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.Reklamaci a odpovědnost za vady NELZE uznat v těchto případech:

1. spotřebitel reklamuje zboží po vypršení záruční doby

2. spotřebitel neoprávněně změnil údaje v záručním listu

3. zboží určené k reklamaci není dodáno s potřebnými doklady (doklad o koupi, záruční list)

4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem

5. spotřebitel před reklamací zboží neodborně opravoval či upravoval

6. zboží bylo používáno i přes to, že jevilo známky poškození

8. zboží bylo poškozeno ohněm, bleskem, vodou atd.

9. nelze reklamovat běžné opotřebení zboží

Ochrana osobních údajů

Spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Spotřebitel může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Platby
a) Platba na dobírku = cena zboží + doprava (dle velikosti a váhy balíku) + doběrečné.

b) Platba předem na účet nebo složenkou = cena zboží + doprava (dle velikosti a váhy balíčku).

Číslo účtu Vám bude zasláno při potvrzení objednávky. Nejpozději do 2 pracovních dnů.

Zboží odesíláme až po přijetí platby, pokud není předem domluveno jinak.
Platbu očekáváme na našem účtu do 3 pracovních dnů (nebude-li dohodnuto jinak), poté bude objednávka stornována.

Dodací lhůta

a) Zboží, které je skladem, odesíláme nejpozději do 5 prac. dnů (viz. odstavec "Odeslání zboží")

b) Zboží , které je na objednávku, objednáváme po přijetí platby na účet, po naskladnění zboží ihned odesíláme a dáváme vědět o odeslání emailem.

Odeslání zboží

a) SKLADEM - zboží skladem odesíláme nejdéle do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, v případě platby předem na účet odesíláme zboží nejdéle do 5  pracovních dnů po připsání peněz na účet. Zboží na DOBÍRKU odesíláme ihned , nejdéle však do 5prac. dnů.

Doklad ke zboží

Doklad ke zboží (fakturu) dáváme ke každé objednávce do balíku.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí platným občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu


Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit objednávku na zboží, které nemá v nabídce e-shopu,
jakožto i objednávku na zboží, které výrobce či dodavatel nemůže dodat z důvodu vyprodání,
nebo proto, že se nevyrábí (nelze dodat jiné vzory a barvy zboží, než jsou uvedeny v vzorníku u daného zboží, nelze dodat jiné rozměry a tvary fusaků, vložek do kočárků atd.).
Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu se spotřebitelem, který již v minulosti porušil kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

 

Uvedené ceny zboží jsou včetně DPH.

Akční ceny platí pouze po dobu trvání akce, nebo do vyprodání skladových zásob.
Slevy nelze sčítat.

Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k různým typům monitorů a různým nastavení barev, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.
U textilu je zboží vyhotoveno strojově a proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Posun vzoru není důvodem k reklamaci.

V případě dotazů, nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat: info@kids-eshop.cz